Az oldalon összegyűjtöttünk néhányat a földmérési tevékenységet érintő fontosabb jogszabályok közül.

  • Földmérést érintő jogszabályok

 
» 1996. évi LXXVI. törvény
A földmérési és térképészeti tevékenységről.
 

» 16/1997. (III. 5.) FM rendelet 
A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény végrehajtásáról.
 

» 21/1997. (III. 12.) FM-HM együttes rendelet 
A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról.
 

» 1997. évi CXLI. törvény
Az ingatlan-nyilvántartásról.
 

» 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet
Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról.
 

» 17/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet
Az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet módosításáról. 

» 21/1995. (VI. 29.) FM rendelet 
A digitális földmérési alaptérképi adatállományok készítéséről és kezeléséről.
 

» 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet
Az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról.
 

» 63/1999. (VII. 21.) FVM-HM-PM együttes rendelet 
A földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról.
 

» 85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet 
A telekalakításról.
 

» 166/2009. (XII. 9.) FVM rendelet 
A telekalakítási engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról.
 

» 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 
A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól.